Glöm inte se över årets löneuttag

Glöm inte se över årets löneuttag

Årsskiftet närmar sig och därmed är det dags för dig som äger andelar i ett fåmansbolag att se över löneuttaget.

För att räkna ut löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2023 krävs bland annat att du tar ut rätt lön innan årsskiftet.

Är du ägare av andelar och arbetar i ett onoterat företag finns särskilda regler för beskattning av utdelning. Utdelning upp till ett särskild beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent. Är utdelningen högre än gränsbeloppet beskattas den som inkomst av tjänst. Beloppet som beskattas såsom tjänst ska inte överstiga 6,4 mkr. Utdelning över detta belopp beskattas med 30 procent skatt.

För att ha möjlighet att ta utdelning till 20 procents skatt är det viktigt att hålla koll på vad du kan göra för att få ett så högt gränsbelopp som möjligt. Detta kan din kontaktperson på Adact hjälpa dig med.

Gränsbeloppet kan antingen beräknas enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat kan baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln

Om gränsbeloppet beräknas enligt förenklingsregeln utgår man från en schablon på 2,75 inkomstbasbelopp. 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Notera att förenklingsregeln bara kan nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Huvudregeln: Glöm inte att stämma av ditt löneuttag

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på dels en uppräkning utifrån anskaffningsvärdet för andelarna. Dels på bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag. Detta förutsatt att ägaren uppfyller lönekravet. Lönekravet innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön under året. Det är därför viktigt att hålla koll på detta innan årsskiftet så att löneuttaget kan justeras om det behövs.

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor år 2022) med tillägg för fem procent av totala löner i företaget och dess dotterbolag, eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor år 2022). Den totala lönesumman ska inte minskas med eventuella statliga bidrag företaget fått. Notera att lönekravet även kan uppfyllas av någon närstående till ägaren.

Utbetalda löner år 2022 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2023.

Ett gott råd är att man åtminstone en gång årligen ser över hur skattereglerna påverkar dig som ägare och att säkerställa att du tagit ut tillräckligt med lön.

Det särskilt beräknade gränsbeloppet ska redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10 och det är enbart den som äger aktier i ett företag vid kalenderårets ingång som har möjlighet att beräkna gränsbelopp. Du tjänar alltså på att bilda bolag innan årsskiftet.