Årets viktigaste skattefrågor?

Årets viktigaste skattefrågor?

Tidningen Balans sammanställde inför året de tre viktigaste skattefrågorna. Där hamnade bolagsstrukturer, utomståenderegel och skatteavdrag för inventarier högst upp på listan.

Räntehöjningar och ökat antal konkurser är att vänta den kommande tiden. Därför är det viktigt att sprida sina risker. Ett sätt att göra det på är att se över bolagsstrukturen genom att dela upp verksamheten i olika bolag. Detta med syfte att separera kapital och verksamheter.

Inte fullt avdrag för räntor

Det är viktigt att känna till ränteavdragsbegränsningsreglerna som kan innebära att företag inte får fullt avdrag för sina räntor. I takt med höjda räntor kommer fler företag drabbas av dessa regler. Där är därför att stor vikt att företag ser över var investeringar sker och var lån tas upp.

Det väntas ske förändringar gällande utomstående regeln. Detta är en undantagsregel som förenklat innebär att aktiva delägare i fåmansföretag inte beskattas enligt 3:12-reglerna om de utomstående äger minste 30 procent av aktierna i bolaget och har rätt till utdelning. Då förändring är att vänta är det bra att hålla koll på ägande strukturen om man har utomstående ägare och räknar med att tillämpa regeln vid utdelning eller försäljning.

Investeringsavdrag

Investeraravdraget är en nygammal regel som ska tas upp i deklarationen i vår. Denna regel gäller investeringar i inventarier som köptes under 2021 och som ska ha ägts under hela 2022. Där kan gå att få en skattereduktion upp till 3,9.