Skatteverket hanterar elstöd till företag

Skatteverket hanterar elstöd till företag

Skatteverket kommer att betala ut elstöd till företag med verksamhet i elområde 3 och 4. Ansökan om stödet via e-tjänsten ska öppna den 30 maj 2023 och kommer maximalt uppgå till 20 miljoner för ett stödberättigat företag.

Det som bestämmer storleken på stödet är förbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022.

”De företag som söker stöd får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, de måste ha betalat sina skatter och de ska ha deklarerat för att nämna några av de krav som ställs”, kommenterade Marie Elmnäs, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, på deras hemsida.

Inget för elstöd för område 1 och 2

Företagen i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme medan företag i elområde 3 får 50 öre. Inget stöd betalas ut till företag som bara har elluttagspunkt i elområde 1 och 2.

För att få elstödet krävs det att näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Är avtalet tecknat efteråt får man inget bidrag.

Ansökningsperioden löper från 30 maj till 25 september 2023. Skatteverkets ambition är att hantera ansökningarna maskinellt vilket gör att hanteringen bör gå relativt fort.

Siktar på snabb hantering

För att hanteringen ska ske maskinellt kommer det bland annat att krävas att alla uppgifter i ansökan är korrekta, att ansökan är komplett, att företaget har ett skattekonto, har angett ett mottagarkonto för automatisk utbetalning och inte ingår i en koncern.

Klimat- och näringslivsdepartementet remitterar nu förslaget till förordning som reglerar förutsättningarna för att få elstöd till företag och regler kring ansökan. Samtidigt remitterar Finansdepartementet nödvändiga lagändringar för att Skatteverket ska kunna administrera stödet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.