Nya rutiner för efterföljning av penningstvättslagen

Nya rutiner för efterföljning av penningstvättslagen

Vi kommer under våren skapa nya rutiner för att efterfölja penningstvättslagen. I samband med detta har vi köpt in ett verktyg där vissa bakgrundskontroller av er som kunder kommer att ske. Får ni mail där vi efterfrågar kompletterande material, så som exempelvis ID-handling, ber vi er tillhandahålla detta snarast.

Denna kontroll kommer fortsättningsvis alltid ske vid antagande av nya kunder samt genom en årlig revidering vid bokslut/revision.

Har du frågor gällande kommande kontroller ber vi dig ta dem med din kontaktperson här på Adact.