Nya regler för aktiebolag och filialer

Nya regler för aktiebolag och filialer

Aktiebolag och filialer har fått nya regler. Reglerna, som trädde i kraft den 1 augusti 2022, har tagits in i aktiebolagsförordningen och filialförordningen.

Reglerna innebär bland annat att registrering av samt ändringar i aktiebolag och filialer ska kunna ske digitalt. Bolagsverket ska även registrera ett aktiebolag inom tio arbetsdagar från det att en fullständig anmälan digitalt, genom användande av mallar, kommit in. Om företaget bildats av endast fysiska personer och anmäls digitalt genom användande av mallar är tidsfristen i stället inom fem arbetsdagar.

De nya reglerna har sin bakgrund i det så kallade Bolagsrättspaketet som består av två EU-direktiv.

Mer om de nya reglerna går att läsa här.