Basbeloppen för 2023 beräknas bli 52 500 kronor

Basbeloppen för 2023 beräknas bli 52 500 kronor

Prisbasbeloppet har betydelse för både företagare och privatpersoner. Det används bland annat för att beräkna olika gränser och nivåer i skattesystemet. SCB har beräknat prisbasbeloppen för 2023 till 52 500 kronor. Det innebär en ökning med 4 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2022.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och intjänade pensionspoäng. Detta beräknas bli 53 500 kronor för 2023. Också här en höjning med 4 200 kronor jämfört med 2022.

Inkomstbasbeloppet, används vid beräkning av gränsbelopp för kvalificerade andelar i fåmansföretag enligt de så kallade 3:12-reglerna. Det är pensionsmyndigheten som beräknar detta belopp.
Samtliga basbelopp ska slutligen fastställas av regeringen.

Läs mer här.