Nu höjs räntan på kvarskatt och anstånd 

Nu höjs räntan på kvarskatt och anstånd 

Från den 1 november höjdes den låga kostnadsräntan på kvarskatt och även på anstånd med skatt från 1,25 till 2,5 procent. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 procent. 

Att räntorna höjs beror på att den genomsnittliga säljräntan har blivit högre. Detta då ränta på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders stadsskuldväxlar. 

Daniel Eriksson som är rättslig expert på Skatteverket kommenterar: 

– Den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet. Den som redan har betalat kvarskatten eller gör en betalning som bokförs på skattekontot före den 1 november påverkas inte. 

Påverkar företag

Den höjda basräntan påverkar även företag som har tillfälligt anstånd med betalning av skatter och avgifter. 

Kostnadsräntan höjs också. Denna ränta tas ut för skuld som inte är betald senast på förfallodagen. Denna typ av ränta höjs från 16,25 procent till 17,5. 

För att ta reda på vilket belopp som ska betalas inklusive den nya räntan går det att logga in på skatteverket.se. 

Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjs från 0 procent till 1,125 procent. 

Fakta

Från och med den 1 november 2022 gäller följande räntesatser:

Intäktsränta: 1,125 %

Låg kostnadsränta: 2,5 %

Hög kostnadsränta: 17,5 %

Räntesatser fram till och med 31 oktober 2022:

Intäktsränta: 0 %

Låg kostnadsränta: 1,25 %

Hög kostnadsränta: 16,25 %

Läs mer på Skatteverkets sida här.