Nu försvinner klimatbonusen

Nu försvinner klimatbonusen

klimatbonus

Från och med 8 november 2022 försvinner klimatbonusen för elbilar. Anledningen är att kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil.

För bilar som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 kommer köparen erhåll bonusen om de regler som gäller vid tillfälle för utbetalning har uppfyllts. Bonusen betalas ut tidigaste sex månader efter att bilen ställts på i vägtrafikregistret. Definitionen av klimatbonusbil är från 1 januari 2023 bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer, eller är utrustad med teknik för drift med fordonsgas. Har du köpt en sådan bil måste bevis kunna lämnas till Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.

Tillfällig höjning

För att kunna göra det återstående utbetalningarna kommer anslaget för klimatbonus att höjas tillfälligt under 2023.

I dagsläget utgörs ungefär hälften av nybilsförsäljningen av klimatbonusbilar. Då kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil är jämförbart med kostnaderna för en annan bil anses inte längre marknadsintroduktionsstöd vara motiverat.

Läs mer här.