Författare: Adact

Gör det du är bäst på, det gör vi

Vad gäller för konferensresan?

Nu när hösten dragit igång är det vanligt att anordna konferenser och kick-off för sina anställda. Det gäller dock att ha kunskap om skatterättsliga regler när det är frågan om att anordna event för företaget. Annars riskeras de anställda att förmånsbeskattas. Belöningsresor leder till förmånsbeskattning. Detta då de inte har någon anknytning till företagets verksamhet.…
Läs mer

Sänkt pensionärsskatt?

3 000 kronor – så stor kan den årliga skattesänkningen blir för en pensionär med en pension på 120 000 kronor per år. I alla fall och regeringens förslag går igenom. I höstens budget finns förslaget om att börja sänka pensionärsskatten. Detta ska göra att en pensionär inte ska betala mer skatt än en löntagare…
Läs mer

RUT-avdrag för läxhjälp slopas

Den 1 augusti togs RUT-avdraget för hjälp med läxor och annat skolarbete bort. Vid barnpassning som innefattar en större del med läxhjälp gäller inte någon skattereduktion. En barnvakt får ägna sig åt läxläsning högst tio procent av tiden. Längre tid än detta betraktas inte som ringa omfattning av barnpassningen. Skattereduktion medges inte heller för passning…
Läs mer

Sänkt prisbasbelopp

Prisbasbeloppet sänks med 200 kronor. SCB har beräknat detta till 44 300 kronor år 2016. I år är beloppet 200 kronor högre. Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av bilförmånsvärde, gränsen för inventarier av mindre värde och för maximalt skattefritt traktamente. Det förhöjda prisbasbeloppet för nästa år beräknas till 45 200 kronor, även det en…
Läs mer

Dricks – hur fungerar det?

Dricks är den betalning som exempelvis restaurangbesökare betalar utöver sin nota. Nu har Skatteverket redogjort för hur denna betalning ska redovisas och beskattas. Hur dricksen benämns av företaget vid registrering i kassaregistret eller i bokföringsunderlaget har ingen betydelse för den skattemässiga bedömningen. Hur företaget än hanterar dricksen ska aldrig någon moms redovisas. Dricks till anställd…
Läs mer