Vad gäller för konferensresan?

Vad gäller för konferensresan?

Nu när hösten dragit igång är det vanligt att anordna konferenser och kick-off för sina anställda.

Det gäller dock att ha kunskap om skatterättsliga regler när det är frågan om att anordna event för företaget. Annars riskeras de anställda att förmånsbeskattas.

KonferensBelöningsresor leder till förmånsbeskattning. Detta då de inte har någon anknytning till företagets verksamhet. Däremot anses konferensresor och kick-off vara en del av normala personalkostnader.

Vid planering av sådana resor är det dock viktigt att ta hänsyn till den skattemässiga bedömningen av en konferensresa för att få avdragsrätt.

Syftet med resan ska vara till nytta för arbetsgivaren och resultatet ska gynna företaget. Detta är viktigt att ha i åtanke och vi rekommenderar därför att man redan i planeringsfasen tydligt dokumenterar resans syfte.

Planera resan

Resans upplägg har också betydelse. Programmet ska vara relevant och resan inte alltför lyxig. Detta är en bedömningsfråga från fall till fall men generellt bör sex timmar per dag ägnas åt arbete, annars tenderar resan att ses om som mer nöje- än arbetsresa. Ett detaljerat schema för konferensens olika dagar ska vara framtaget så att tiden kan verifieras i efterhand. Resmålet ska inte ha valts för möjligheterna som finns då konferensdeltagarna är lediga. Normalt är dock resor inom EU okej.

Avslutas resan med ett påkostat arrangemang bör detta brytas ut från konferensen, anser Skatteverket. Dessa utgifter ska då behandlas som personalfest.

En personalfest som äger rum på annan ort är normalt skattefri om det enbart handlar om en övernattning.

Behöver du råd inför planering av konferensresan, kontakta oss på Adact.