Sänkt pensionärsskatt?

Sänkt pensionärsskatt?

3 000 kronor – så stor kan den årliga skattesänkningen blir för en pensionär med en pension på 120 000 kronor per år. Pensionärsskatten kan sänkasI alla fall och regeringens förslag går igenom.

I höstens budget finns förslaget om att börja sänka pensionärsskatten. Detta ska göra att en pensionär inte ska betala mer skatt än en löntagare yngre än 65 år, vid inkomster upp till 120 000 kronor/år.

Skatten skulle då också sänkas för de med en inkomst upp till 240 000 kronor per år.

En årlig skattesänkning på 3 000 kronor innebär 250 kronor mindre i skatt per månad.