Snart måste utbetalda löner redovisas månadsvis

Snart måste utbetalda löner redovisas månadsvis

Snart måste arbetsgivardeklaration på individnivå redovisas per månad. Det innebär att arbetsgivaren måste rapportera utbetald ersättning och gjort skatteavdrag för varje enskild anställd månadsvis, i stället för som nu, varje år. Reglerna ska införas i två steg, med start 1 juli 2018, men det är bra att redan nu börja se över sina rutiner. Behöver du rådgivning angående vad ni bör tänka på, kontakta oss på Adact.

Vid det första steget gäller de nya reglerna de företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. Vid det andra steget, den 1 januari 2019, kommer reglerna gälla för alla företag.

I dag sker redovisningen av ersättningar och skatteavdrag för hela verksamheten totalt varje månad. På individnivå lämnas en årlig kontrolluppgift in efter inkomstårets slut. De nya reglerna innebär att rapporteringen månadsvis ska ske per betalningsmottagare, i stället för totalt för hela verksamheten.

Den ersättning som betalts ut för arbete där inte arbetsgivaravgifter ska betalas och skatteavdrag inte ska göras redovisas som tidigare i kontrolluppgiften.

Senast 31 januari 2019 ska samtliga arbetsgivare ha lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket för inkomståret 2018. När de nya reglerna börjat gälla fullt ut den 1 januari 2019 ska k0ntrolluppgift inte längre lämnas för inkomster och skatteavdrag som redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

För betalningsmottagaren kommer de redovisade uppgifterna från arbetsgivarna finnas tillgängliga på Skatteverkets hemsida under Mina sidor. Det går då att följa redovisade uppgifter per månad.