Trängselskatt blir förmån

Trängselskatt blir förmån

Trängselskatt och infrastrukturavgifter som kommer av privat körning med förmånsbil och idag betalas av arbetsgivaren kommer från och med 1 januari 2018 att vara en skattepliktig förmån.

Arbetsgivaren ska varje månad beräkna och redovisa förmånen för varje anställd. Förmånen är skattepliktig den andra månaden efter att privat körning skett.

Förmånsvärdet kan beräknas efter Transportstyrelsens meddelande om trängselskatt och infrastrukturavgifter varje månad, tillsammans med den anställdes körjournal. I den sistnämnda bör även antalet passagers vid betalstationer finnas noterat. Skulle den anställde använt fordonet för både privat körning och tjänsteresor kan en förenklad metod at proportionera skattebeloppet användas.

Betalar den anställde hela förmånadsvärdet till arbetsgivaren uppkommer ingen förmån.

Läs mer om vad Skatteverket skrivet om detta.

Har du frågor? Kontakta oss på Adact.