Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ

Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ

SkattetilläggSom det är idag får skattetillägg inte tas ut om den uppgiftsskyldige rättar oriktiga uppgifter på eget initiativ. Nu föreslår Skatteverket att skattetillägg i vissa fall även ska kunna tas ut vid rättelser.

En rättelse föreslås inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att en generell kontroll ska genomföras, rättelsen har direkt koppling till den generella kontrollen och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I sådana fall kan skattetillägg tas ut. Det innebär alltså att det är möjligt att göra rättelser med anledning av en generell kontroll utan att drabbas av skattetillägg, om man gör rättelsen inom en viss tid.

Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande. Det föreslås även en motsvarande reglering avseende ansvar för brott enligt skattebrottslagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.