Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

Taxonomier för digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket har lanserat den taxonomi som behövs för digital inlämning av årsredovisningar upprättade enligt K2. Taxonomin omfattar årsredovisning, revisionsberättelse och fastställelseintyg för aktiebolag.

Nästa steg i arbetet är att ta fram taxonomier för årsredovisningar upprättade enligt K3 för aktiebolag. Planeringen av det arbetet har just startat.

Vill du läsa mer om arbetet som sker i samarbete med Bokföringsnämnden. Klicka här.