Nu ska 3:12-reglerna utredas

Nu ska 3:12-reglerna utredas

3:12-reglerna

Reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Reglerna är dock inte alltid helt lätta att förstå sig på och komplexiteten har ökat med tiden. Regeringen har därför beslutat att utse en kommitté som ska utreda hur reglerna kan göras enklare.

Sedan införandet av de så kallade 3:12-reglerna har de genomgått flera förändringar. Det är också anledningen till att komplexiteten har ökat. Att ha enkla och överskådliga regler är viktigt för att skattesystemet ska uppfattas som rimligt och rättvist. Det är även viktigt för att förebygga skatteanpassning och skatteplanering.

Stimulera tillväxt

Att entreprenörers kreativitet och innovationskraft tas tillvara är viktigt. För att fler ska välja att starta företag behövs goda villkor. Genom goda villkor kan företagande och tillväxt stimuleras vilket leder till ökade investeringar och på så sätt skapandet av nya arbetstillfällen.

Den kommité som regeringen ska tillsätta kommer bland annat:

  • Analysera hur 3:12-reglerna kan förenklas.
  • Hitta en balans mellan behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt med 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling.
  • Redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023.