Har du koll på skatteändringarna?

Har du koll på skatteändringarna?

Vid årsskiften trädde en rad skatteändringar i kraft. Vi går igenom några viktiga ändringar som gäller från 1 januari 2020.

Höjd fordonskatt för bilar som drivs av fossila bränslen

Ändringen gäller skatten på nya bilar och lätta lastbilar: för fordon som har koldioxidvärde enligt både testerna NEDC och WLTP ska det högsta värdet ligga till grund för hur mycket fordonsskatt som ska betalas. Detta om fordonet tagits i bruk 2020 eller senare. Tidigare är gjordes beräkningen på det lägsta värdet.

Läs mer om fordonsskatt på Transportstyrelsen.

Övre skiktgränsen avskaffas

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, den så kallade värnskatten, avskaffades. 2019 var den övre skiktgränsen 689 300 kronor per år. Inkomsten över denna nivå beskattades med värnskatt vilket är en extra statlig skatt på ytterligare fem procent.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Skatten sänks för personer över 65 år, vilket innebär att skatten blir den samma för både lön och pension. Den nya skatteändringen gäller för de som har inkomster över 17 000 kronor per månad. För de med lägre inkomst togs skillnaderna bort 2018. Ändringen berör en miljon pensionärer.

Höjd trängselskatt

Höjningen gäller i Stockholms innerstad och Essingeleden. Trängselskatt tas dessutom ut under första veckan i juli och dag före vissa helgdagar.

Sänkt reklamskatt

Skatt för annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor för ett år.

Mer om skatteändringar går att hitta på Skatteverkets hemsida.