Glöm inte anmäla verklig huvudman

Glöm inte anmäla verklig huvudman

Har ägarförhållandena i ditt företag ändrats? Då får du inte glömma att anmäla en ny verklig huvudman.

Under 2017 började de nya reglerna om verklig huvudman att gälla. Reglerna innebär att alla svenska juridiska personer och juridiska personer som bedriver en verksamhet i Sverige är skyldiga att anmäla sina verkliga huvudmän till Bolagsverket. Totalt berörs ungefär 800 000 företag i landet av detta.

Vem är verklig huvudman?

Den eller de som räknas som verkliga huvudmän är de som ytterst kontrollerar företaget. Det kan till exempel den person som kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i företaget. Den person som har rätt att utse mer än hälften av ledamöterna i styrelsen kan också vara verklig huvudman. Det kan alltså finnas flera verkliga huvudmän. Är personer nära släkt räknas rösterna samman.

De flesta företag har anmält en verklig huvudman, men det är lätt att glömma bort att ändra detta om företaget går igenom en ägarförändring. Skulle bolaget få en ny verklig huvudman måste detta anmälas omgående till Bolagsverket.

Ett företag kan föreläggas vid vite att registrera korrekta uppgifter om verklig huvudman saknas eller om det finns misstankar om att de registrerade uppgifterna är felaktiga.

Glöm inte ändra vid ägarskifte

Har du köpt ett företag är det viktigt för dig att vara registrerad som verklig huvudman vid kontakter med myndigheter, bank och revisor med mera. Även kunder och leverantörer kan vara intresserade av att veta vem som står bakom det företag som de gör affärer med. Har du sålt ett företag är det viktigt att inte längre vara verklig huvudman ifall det skulle ske några oegentligheter i företaget.

Har du några frågor eller funderingar angående verklig huvudman, kontakta oss på Adact.

Läs mer om att anmäla verklig huvudman här:

Dags att anmäla verklig huvudman