Dags att anmäla verklig huvudman

Dags att anmäla verklig huvudman

Den nya lagen om Verklig huvudman trädde i kraft den 1 augusti 2017. Denna är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet ska varje EU-land ha ett centralt register över verkliga huvudmän. Företag och föreningar ska därför anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Totalt berörs 800 000 företag av de nya reglerna.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Från den 1 september 2017 kan företaget göra sin anmälan. Behörig företrädare kan göra detta elektroniskt och skriver under med e-legitimation. Det kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018. Om anmälan är felaktig eller uteblir kan företag få böter.

Syftet med den nya lagstiftningen är att organisationer som kommer i kontakt med bolag ska kunna kontrollera vem som är bolagets verkliga huvudman. Detta försvårar penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är särskilt viktigt för bland annat banker.

Här kan du anmäla verklig huvudman.