Vad gäller angående 3:12-reglerna?

Vad gäller angående 3:12-reglerna?

Det omtalade förslaget om ändringar av 3:12-reglerna, alltså skattereglerna för fåmansföretag, har dragits tillbaka.

Här kommer en sammanfattning av vad 3:12-reglerna innebär:

Det är ägare av de flesta små och medelstora företag som även arbetar i verksamheten som omfattas av reglerna. Det reglerna styr är bland annat hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst.

Som delägare i ett fåmansaktiebolag kan du ta ut utdelning upp till ett visst gränsbelopp årsvis. Denna utdelning beskattas med 20 procent. Gränsbeloppet tilldelas alla delägaren den 1 januari varje år och beräknas enligt huvudregeln eller schablonregeln. Vilket regel som man ska tillämpa bestämmer man själv som delägare.

Huvudregel innebär att ägaren får beräkna ett utrymme baserat på omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget samt utbetalade löner. I dag är reglerna så att 50 procent av lönerna får tillgodoräknas ägarnas gränsbelopp. Ägarna måste dock ta ut en viss minimilön för att få tillämpa denna regel.

Enligt schablonregeln får varje delägare i ett bolag varje år 2,75 procent inkomstbasbelopp att dela på. 2017 var detta basbelopp 163 075 kronor. Äger du 30 procent i ett bolag blir beloppet 30 procent av 163 075 kronor. Denna regel får endast användas i ett bolag per år.

Tar ägarna ut en större utdelning än gränsbeloppet beskattas överskjutande del med marginalskatt.