Regeringen vill förenkla för företag

Gör det du är bäst på, det gör vi

Regeringen vill förenkla för företag

Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre, säger näringsministern i ett pressmeddelande. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter.

Det är Tillväxtverket som får i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för nya digitala lösningar som kan förenkla livet för företagarna men även förenklar myndigheternas handläggningsprocesser.

Regeringen ger också Statskontoret i uppdrag att undersöka om Regelrådet, vars uppgift är att granska och yttra sig över kvalitén på lagstiftning, ska få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning kan förenas i svensk lagstiftning på ett sätt som är mindre betungade för företagen. I uppdraget ingår även att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 januari 2018.

Mer om detta finner du här.