Regeringen vill förenkla för företag

Regeringen vill förenkla för företag

Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre, säger näringsministern i ett pressmeddelande. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter.

Det är Tillväxtverket som får i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för nya digitala lösningar som kan förenkla livet för företagarna men även förenklar myndigheternas handläggningsprocesser.

Regeringen ger också Statskontoret i uppdrag att undersöka om Regelrådet, vars uppgift är att granska och yttra sig över kvalitén på lagstiftning, ska få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning kan förenas i svensk lagstiftning på ett sätt som är mindre betungade för företagen. I uppdraget ingår även att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 januari 2018.

Mer om detta finner du här.