Var noggrann med underlagen till din bokföring

Var noggrann med underlagen till din bokföring

revisionsberättelseEn ofullständig faktura kan medföra att man inte har rätt till momsavdrag, även om transaktionen i övrigt är fullt legitim. För att en faktura ska godkännas måste den innehålla en hel del information.

Fakturan ska exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssatser, datum, vad transaktionen avser mm. För enskild näringsidkare innebär detta att det blir exra viktigt att man kan avgöra om det är ett privat inköp eller ett inköp till näringsverksamheten.

Ett speciellt problemområde är när anställda gör inköp för företagets räkning och sedan får ersättning för detta. Normalt rör det sig om mindre belopp vilket innebär att så kallad förenklad faktura kan godkännas, belopp upp till 4 000 kr inklusive moms. Det är viktigt att det är inköp som arbetsgivaren normalt skulle ha ansvar för.

Momsreglerna är komplicerade. Känner du dig osäker på vad som gäller i ditt fall så tala med din redovisningskonsult eller revisor innan du beslutar.

Läs mera om de komplicerade momsreglerna här.