Förslag för skattereduktion för fackföreningsavgift

Förslag för skattereduktion för fackföreningsavgift

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att få skattereduktion för medlemsavgift till fackföreningar. Detta för att värna om den svenska modellen med starka parter som tar ansvar för bland annat lönebildning och ordning på arbetsmarknaden. Modellen har gjort att reallöneökningen är hög, konfliktdagarna få och ger även trygghet till den enskilde personen.

Möjligheten till skattereduktion för fackföreningsavgiften avskaffades 2007. Sedan dess har andelen fackliga medlemmar minskat.

Förslaget innebär att skattereduktionen på årets sammanlagda medlemsavgift skulle vara 25 procent. Detta förutsatt att avgiften uppgår till minst 400 kronor per år.

Finansdepartemenetet kommer att remittera förslaget under hösten med avsikt att det ska träda i kraft 1 juli 2018.

Har du frågor om skattereduktion, kontakta oss på Adact.