Stopp för fakturering av styrelsearvoden

Stopp för fakturering av styrelsearvoden

Nu är det stopp för fakturering av styrelsearvoden från styrelseledamotens bolag. Arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst.

Tillhör du dem som har uppdrag i andra bolag som styrelseledamot men också kanske med andra tjänster av företagslednings- och utredningskaraktär så kan det vara intressant att ta del av Skatteverkets kommentar till domen i Högsta Förvaltningsdomstolen från den 20 juni 2017.

Skattekonsekvenserna av felaktigt hanterade styrelsearvoden kan vara betydande.

Källa: Skatteverket.se – Rättsfallskommentar

Har du frågor, kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.