Har du koll på avdragen?

Har du koll på avdragen?

Ett avdrag innebär att du kan dra av för en kostnad och alltså inte behöver betala lika mycket skatt. Avdraget görs i den årliga deklarationen.

Dator, programvara och abonnemang

Vid köp av dator kan du dra av hela beloppet om det inte är högre än ett halvt prisbasbelopp. I annat fall kan du dra av datorn genom regelbundna avskrivningar.

Köper du programvara till dina datorer är de avdragsgilla om det är standardiserade datorprogramvaror. För programvaror som är direkt tillverkade för din verksamhet beviljas avdrag över flera år.

Mobilabonnemang som används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader. Mobiltelefoner räknas som förbrukningsvaror och är därför direkt avdragsgilla.

Egen bil

Använder du egen bil i arbetet i ett aktiebolag kan du ta ut 18,50 kronor per mil skattefritt. På detta belopp behöver inte bolaget betala arbetsgivaravgift. Förutom milersättningen kan den som använder egen bil i tjänsten få skattefri ersättning för parkering, färje- och broavgifter, trängselskatt med mera.

Är företaget däremot en enskild näringsverksamhet eller handelsbolag kan du ta ut samma milersättning, men inte skattefritt. Genom att avdraget för i verksamheten minskar dock den enskilda personens skatt och egenavgifter.

Friskvård

De flesta arbetsplatser erbjuder friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska vara skattefritt ska samtliga anställda erbjudas det till samma värde och villkor. Bidraget ska också vara av mindre värde, vilket Skatteverket anser vara under 5000 kronor. Överskjutande del ska förmånsbeskattas. Aktiviteterna som godkänns att hamna under friskvårdsbidraget ska vara av enklare slag. Den får inte heller kostar med än 1000 kronor för ett tillfälle. Är aktiviteten inte av enklare slag eller kostar mer ska den anställde beskattas såsom för lön.

Ägare av enskilda firmor kan inte dra av för friskvård. Det kan däremot en aktiebolagsägare göra då denna räknas som anställd.

Litteratur och utbildning

Du kan dra ut för eventuell speciallitteratur som du köper för verksamheten. Du behöver dock kunna redogöra för varför inköpet är nödvändigt för verksamheten. Avdrag medges inte för litteratur som köps in i studiesyfte eller för vidareutbildning. Inte heller uppslagsverk eller dags- och veckotidningar av allmän karaktär är godkända att göra avdrag för.

En kurs eller konferens är avdragsgill om den är till nytt för företaget. Det ska också finnas ett utarbetat kursprogram. Tiden för kursen bör vara minst sex timmar per dag eller 30 timmar under fem dagar. En lång eller allmän utbildning, till exempel körkortsutbildning, är inte avdragsgill. Inte heller yrkesutbildning är avdragsgill.

Bedriva företag hemma

Bedriver du en enskild firma och använder en särskild lokal i din bostad för detta får du göra avdrag för en del av de löpande kostnaderna för drift. Du får också göra avdrag för de utgifter som hör till verksamheten. Du kan få avdrag även om du inte har en speciell del i bostaden avsedd för verksamheten. Du kan då får ett schablonavdrag för arbetsrum under förutsättning att du under året arbetet minst 800 timmar i bostaden. Äger du en annan bostad där du har ett arbetsrum får du göra avdrag på 2000 kronor per år. Är arbetsrummet förlagt i en bostadsrätt har du rätt till 4000 kronor i avdrag per år.

Hyr du ut din privata bostad till ditt eget eller nära anhörigs aktiebolag får du enbart avdrag för den ökade kostanden som uthyrningen medför. Hyresersättningen du får av ditt bolag kommer efter avdrag att beskattas som inkomst med 30 procent om den anses marknadsmässig. Det måste finnas ett hyresavtal och ett faktiskt behov för företaget att hyra lokalen. Samma gäller för handelsbolag.

Avdrag du INTE kan gör

Det finns även en rad avdrag du inte kan göra. Du kan bland annat aldrig göra avdrag för felparkering eller andra böter, för inkomstskatt, skattetillägg eller förseningsavgifter.

Har du några frågor eller fundering angående avdrag. Kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.