Detta gäller för reseavdrag

Detta gäller för reseavdrag

reseavdrag

Under 2021 har många arbetat hemma eller tagit bilen till jobbet. Men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av pandemin.

För avdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det fortfarande en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor.

Olika schablonbelopp

Hur mycket du kan dra av beror på vilket transportmedel du använt. Har du privat bil, oavsett drivmedel, är schablonbeloppet 18,50 kronor per mil. För förmånsbilar har dieselbilar ett lägre schablonbelopp (6,50 kr) än övriga bilar (9,50 kr).

Samåker du med en kollega ska du räkna av det belopp som du får i ersättning.

I övrigt gäller det att ha koll på avstånd mellan bostad och arbete samt hur många resdagar du har på ett år.

Med Skatteverkets beräkningshjälp går det enkelt att räkna ut om det går att göra ett reseavdrag eller inte.

Här kan du beräkna reseavdrag och se all information.