Bolagsverket höjer ett antal avgifter

Bolagsverket höjer ett antal avgifter

bolagsverket höjer avgifter

Bolagsverket ändrar ett antal registreringsavgifter, exempelvis ändring av företrädare. Ändringarna gäller från den 1 december.

Följande ändringar har förändrade avgifter.

  • Ändra företagsnamn på ett aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Anmäla fusions- och delningsplan för aktiebolag – avgiften höjs med 100 kronor.
  • Ansöka om dispens från bosättningskravet för aktiebolag – avgiften höjs med 500 kronor.
  • Ändra revisor eller företrädare, exempelvis styrelseledamot eller bolagsman, via e-tjänst – avgiften höjs med 100 kronor.  
  • Kallelse på okända borgenärer – avgiften höjs med 375 kronor.
  • Nyregistrering av bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor.  
  • Ändra företagsnamn på bland annat enskild näringsidkare och handelsbolag – avgiften höjs med 100 kronor. 
  • Nyregistrering av utländsk filial i Sverige – avgiften höjs med 500 kronor. 
  • Ansökan om administrativ hävning av ett företagsnamn – avgiften höjs med 450 kronor.

De nya avgifterna börjar gälla den 1 december 2021.