Viktigt att veta om aktiebok

Viktigt att veta om aktiebok

En aktiebok är ett aktiebolags eget register över vilka som är aktieägare. En sådan måste alla aktiebolag ha.

Aktieboken kan vara i olika former, exempelvis på papper eller som en elektronisk fil. Vilken form man väljer spelar mindre roll, den måste ändå innehålla vissa grundläggande uppgifter. Viktigast är aktiernas nummer, ägarens namn och personnummer (eller organisationsnummer) samt postadress. Även datumet då ägaren infördes måste finnas med.

Bolagets styrelse är ansvarig för att föra aktieboken. Skulle någon anmäla en ägarförändring eller om nya aktier ges ut ska aktieboken uppdateras direkt. Den enskilda aktieägarn ska anmäla förändringen till styrelsen, så styrelsen är alltså inte skyldig att själva hålla koll på om någonting förändras.

Ägarhistoriken ska sparas i tio år efter bolagets upplösning. Aktieboken ska inte registreras hos Bolagsverket, men uppgifterna i den är offentliga så vem som helst har rätt att titta i den.

Varför är det då så viktigt att ha en aktiebok?

I aktiebolagen finns regler om straffansvar i form av böter och fängelse för den som missköter uppgiften att ansvara för aktieboken. Det är också aktieboken som avgör vem som har rätt att rösta på bolagsstämman eller få del av vinstutdelning.

Tyvärr har många bolag dålig koll på sin aktiebok. Detta kan innebära stora problem om man vill sälja bolaget eftersom det inte är klart vem som äger bolaget.

En annan sak som är viktig att hålla koll på är om bolaget har utfärdat några fysiska aktiebrev. Dessa medför nämligen att innehavaren ska anses som ägare till aktien. Man bör därför inte sälja aktier utan att veta vart aktiebreven förvaras om det finns några. Går de inte att hitta kan man ansöka hos Bolagsverket om att de ska dödas. Detta kan dock ta cirka ett år.

Var finns aktieboken?

Vet du inte var aktieboken finns? Många bolag är köpte som ett färdigt lagerbolag. Man ska vid köp av fått en pärm med alla viktiga handlingar. Kolla om aktieboken finns där.

Har du några frågor angående din aktiebok? Hör av dig till oss på Adact.