Dags att planera inför årsskiftet

Dags att planera inför årsskiftet

Som fysisk person beskattas man per kalenderår, vilket innebär att det mesta av skatteplanering måste ske i god tid före årsskiftet om det ska fungera. Redovisningskonsulter och revisorer jobbar med dessa frågor dagligen och ett gott råd är att ta upp diskussionen om din egen situation under hösten.

Lite förenklat, och beroende på företagsform, kan man säga att det finns tre sätt att ta ut pengar ur sitt företag. Ta ut lön, ta aktieutdelning eller spara i en pensionslösning.

  • En tumregel brukar vara att man ska prioritera löneinkomster upp till brytpunkten för statlig skatt. Det ger förmåner i relation till betald skatt.
  • Därefter, om du äger ett aktiebolag, kan det bli intressant att ta utdelning. Det är mindre skattebetungande. Reglerna är emellertid komplicerade och man måste planera i god tid för att kunna utnyttja dem maximalt. Diskutera detta med din redovisningskonsult eller revisor.
  • Pensioneringen kan garanteras genom att företaget spara i t.ex. en pensionsförsäkring. Upp till 35 procent av lönen dock maximalt 10 basbelopp kan sättas av per år.
    Privata pensionsförsäkringar är däremot inte att rekommendera då dessa nuförtiden inte är skattemässigt avdragsgilla.

Har du några frågor angående din egen skatteplanering? Kontakta oss på Adact.