3 steg för ett bättre hållbarhetsarbetet

3 steg för ett bättre hållbarhetsarbetet

Har du tänkt på att din redovisningskonsult har stor kännedom om din verksamhet och därför kan hjälpa dig att se dina utmaningar och möjligheter till att arbeta mer hållbart?

Hållbarhetsfrågan är viktig idag. För stora företag är det en självklarhet att arbeta hållbart och hållbarhet är en självklar fråga när de söker ny leverantör, produkt eller tjänst. Det gäller för de mindre företagen att hänga med så de inte riskerar att mista en ny kund bara för att de inte identifierat hur viktig hållbarhetsfrågan är.

Hållbarhet handlar inte enbart om hur ett företag arbetar med miljöfrågor och sociala frågor. Det handlar också om verksamhetens etiska arbete kring till exempel antikorruption, alltså dess hållbarhetsarbete.

Här kommer tre steg för hur din redovisningskonsult kan hjälpa dig:

  1. Ta hjälp att analysera vilka förväntningar som kan finnas på ditt företags hållbarhetsarbete från exempelvis kunder, anställda, nya uppdragsgivare och investerare.
  2. Utgå från redovisningen för att få en uppfattning om företagets utgångsläge.
  3. Gå tillsammans med redovisningskonsulten igenom frågeställningar som exempelvis: har din verksamhet grönt hyreskontrakt, kör ni miljöbilar, hur produceras och transporteras det material som köps in, hur tar ni hand om er personal, finns skyddsutrustning, får alla utbildning och företagshälsovård.

Genom att gå igenom ovanstående steg är ni en bra bit på väg mot ett mer hållbart arbete.

Diskutera gärna frågan med din redovisningskonsult.