Viktigt om momsavstämning

Viktigt om momsavstämning

MomsrapportMoms kan upplevas som svårt och det är lätt att det blir fel i momsrapporten. En god idé är därför att göra momsavstämningar.

De allra flesta bolag ska betala och redovisa mervärdesskattedeklaration och arbetsgivardeklaration till Skatteverket den 12:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång. Att göra detta är oerhört viktigt, då försenade uppgifter medför straffavgifter och räntekostnader. Ärendet går slutligen vidare till Kronofogdemyndigheten.

Slarvar man med detta vid upprepade tillfällen kan de leda till en oren revisionsberättelse, vilket innebär att revisorn anmärkt på detta i revisionsberättelsen. En oren revisionsberättelse kan tyda på bristande kontroll och rutiner vilket i sin tur kan försvåra när man ansöker om krediter och lån.

Det är alltså viktigt att göra momsavstämning för att på så sätt minska risken för fel.

Kontrollera att du har rätt inställningar i ditt program så att kopplingen mellan konton och momsrapport stämmer. Lita heller inte blint på den momsrapport som går att skriva ut från programmet. Det är viktigt att kolla så att in- och utgående momsrutor stämmer med balansräkningen. Genom att ta månadens försäljning exklusive moms gånger den moms du har kan du se om momsbeloppet i rutan för utgående moms stämmer.

Glöm inte att momsrapporten enbart ska innehålla den redovisade periodens moms. Vid varje period ska du föra om momsen vilket innebär att du nollar ut dessa konton i bokföringen till ett momsredovisningskonto.

Kontrollera slutligen att momsomföringskontot stämmer med ditt skattekonto och betala sedan in eventuell moms till Skatteverket.

Har du några frågor, kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.