Vad kostar en anställd egentligen?

Vad kostar en anställd egentligen?

Så mycket kostar en anställdVad kostar egentligen en anställd? För det är ju inte bara den avtalade lönen som kostar utan även semesterlön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och löneskatt.

Semesterlönen är 12 procent av semesterlönegrundande lön, om inte ett kollektivavtal säger annat. Det kan dock inte vara en lägre procentsats.

För personer födda 1951 och senare är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent. För de födda mellan 1938-1950 är avgiften 16,36 procent.

Finns det kollektivavtal finns det regler att följa gällande avtalsförsäkringar. Finns inga kollektivavtal kan företaget själv teckna avtal för försäkringar och pension.

På pensionskostnaden betalas en löneskatt på 24,26 procent.

Förutom ovanstående måste du som företagare ta hänsyn till eventuella förmåner och kostnader för bland annat utbildning, sjuklön och frånvaro som är semestergrundande.

Anställer man en person med en lön på 25 000 kronor kommer månadskostnaden bli 38 470 kronor om man tar hänsyn till ytterligare kostnader. Det är ett påslag på avtalslönen med 54 procent.