Svårt med finansiering för småföretagare

Svårt med finansiering för småföretagare

FinansieringSmåföretag har svårt att få extern finansiering visar en undersökning gjord av Företagarna. Sex av tio svenska småföretagare upplever att det är problematiskt att få extern finansiering av bolagets investeringar. Nästan hälften av de svarande upplever att detsamma gäller företagets löpande verksamhet.