Anläggningsregister – vad är det?

Anläggningsregister – vad är det?

AnläggningsregisterI en balansräkning finns olika slag av tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Det förstnämnda delas in i immateriella och materiella. Immateriella anläggningstillgångar är sådant man inte kan ta på, exempelvis licenser, varumärken och patent. Exempel på materiella anläggningstillgångar är byggnader, mark, inventarier och maskiner, alltså fysiska saker.

Alla anläggningstillgångar registreras i ett anläggningsregister. Köper man in en inventarie bokförs denna i registret. Registret finns för att man ska få en överblick över tillgångarnas värde. Där finns uppgifter om anskaffningstidpunkt, anskaffningsvärde och hur länge inventarien uppskattas användas i verksamheten.

Enligt bokföringslagen ska alla företag upprätta och uppdatera sitt anläggningsregister årligen. Kontakta oss på Adact så kan vi berätta mer och hjälpa er att uppfylla Bokföringslagens regler beträffande anläggningsregister.