Inventarie eller förbrukningsinventarie?

Gör det du är bäst på, det gör vi

Inventarie eller förbrukningsinventarie?

InventarieVad är egentligen skillnaden mellan inventarie och förbrukningsinventarie?

En inventarie är ett större inköp som ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie är en anläggningstillgång och kostnadsförs över tid genom avskrivning.

En förbrukningsinventarie är någonting med kort livslängd. Den ska alltså inte finnas i verksamheten för stadigvarande bruk, högst tre år. Den får kosta max ca 22 000 kronor, alltså ett halvt prisbasbelopp. Notera att prisbasbeloppet förändras varje år. Kostnaden för förbrukningsinventarien bokas direkt i resultaträkningen och alltså inte i balansräkningen.

Man kan alltså summera enligt följande:

En inventarie är stadigvarande i verksamheten, är en anläggningstillgång och kostnadsförs genom årliga avskrivningar.

En förbrukningsinventarie används under kort tid och har ett mindre värde. Kostnaden bokförs direkt vid inköp.

Har du frågor, kontakta oss på Adact.