Inventarie eller förbrukningsinventarie?

Inventarie eller förbrukningsinventarie?

InventarieVad är egentligen skillnaden mellan inventarie och förbrukningsinventarie?

En inventarie är ett större inköp som ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie är en anläggningstillgång och kostnadsförs över tid genom avskrivning.

En förbrukningsinventarie är någonting med kort livslängd. Den ska alltså inte finnas i verksamheten för stadigvarande bruk, högst tre år. Den får kosta max ca 22 000 kronor, alltså ett halvt prisbasbelopp. Notera att prisbasbeloppet förändras varje år. Kostnaden för förbrukningsinventarien bokas direkt i resultaträkningen och alltså inte i balansräkningen.

Man kan alltså summera enligt följande:

En inventarie är stadigvarande i verksamheten, är en anläggningstillgång och kostnadsförs genom årliga avskrivningar.

En förbrukningsinventarie används under kort tid och har ett mindre värde. Kostnaden bokförs direkt vid inköp.

Har du frågor, kontakta oss på Adact.