Vanliga frågor om semesterlagen

Vanliga frågor om semesterlagen

SemesterlagenIbland kan semesterlagen vara krånglig. Det gäller exempelvis när man ska räkna ut en nyanställds semesterlön eller när någon varit sjuk. Nedan följer några vanliga frågor och svar på dessa.

Hur räknar man ut semesterlön för en nyanställd?

Betald semester måste tjänas in, men inte obetald semester. Eftersom det är ovanligt att en anställd börjar arbeta exakt när ett nytt semesterår inleds innebär det att semestern innebär en del pusslande.

Den nyanställda kan erbjudas förskottssemester, men det är inget krav enligt semesterlagen. Tar en nyanställd ut förskottssemester innebär det att den anställde får en skuld till arbetsgivaren. En anställd kan även ta ut obetald semester. I de fallen dras bara dagarna av från en ordinarie lönen.

Hur räknas förskottssemester ut?

För att räkna ut betald semester använder man formel x/365 x 25 = antalet dagar. X står här för antalet dagar som semesterlönen baseras på. Den siffra man får fram avrundas uppåt.

Vill man erbjuda obetald semester läggs dessa dagar i en egen pott.

Har man rätt till semesterlön om man varit föräldraledig?

Ja det har man, med vissa begränsningar. Max 120 föräldralediga dagar under intjänandeåret är semestergrundande. 180 dagar gäller för ensamstående föräldrar.

Hur räknar man ut semesterlön för någon som varit sjukskriven under året?

Även om man varit sjuk har man rätt till semester. Detta gäller för högst 180 dagars sjukfrånvaro under intjänande året (1 april till 31 mars).

Har anställda rätt att spara semesterdagar?

Ja, de har rätt att spara alla dagar utöver 20 semesterdagar under ett intjänandeår. De sparade dagarna måste tas ut inom fem år. De anställda får inte spara semesterdagar under ett år då de tar ut sparade dagar.

Kan man betala ut semesterdagar när som helst under året?

Grundtanken är att semesterdagarna ska betalas ut i samband med uttag av betald semester. Det är arbetsgivarens uppgift att se till att de anställda tar dessa dagar under året. Man får inte baka in semesterlönen i den vanliga lönen, utan den måste tydligt redovisas.

Undantag finns. Om anställda arbetar tidsbegränsat under max tre månader kan semesterlönen betalas löpande under den arbetade tiden. Även om semesterlönen betalas ut varje månad måste de tydligt framgå vad som är vanlig lön och vad som är semesterersättning.

Har du fler frågor du vill få svar på? Kontakta oss på Adact.