Vad gäller när man tar in en praktikant?

Vad gäller när man tar in en praktikant?

PraktikantEn praktikant kan bli en värdefull förstärkning i ditt företag. Det är även en möjlighet att lära upp någon inför en framtida anställning.Vad innebär det för dig och din verksamhet och vad finns det för former av praktikplatser?

Det finns olika anledningar för att ta emot en praktikant. Det kan vara ett framtida rekryteringsbehov eller att företagaren vill göra en samhällsinsats genom att hjälpa en människa på orten.

En praktikplats är en möjlighet för en person att vara på en arbetsplats för att lära sig ett arbete eller få kunskap om hur en arbetsplats fungerar. Praktik betyder lära och inte utföra. Detta innebär att en praktikplats aldrig ska ersätta ett vanligt jobb. En praktikplats ger dock dig som företagare möjlighet att lära upp någon som du kan anställa efter praktikplatsen. Det är ett tillfälle att lära någon ditt yrke men också att få tillfälle att ta del av annan erfarenhet och kunskap.

Vilka olika typer av praktik finns det?
En praktikplats kan förmedlas av skolor. När praktikplatsen förmedlas via universitetet kan det också kallas för verksamhetsförlagd utbildning och när praktikanten kommer från gymnasiet heter det arbetsplatsförlagt lärande.

Det finns även möjlighet att ta emot praktikanter via Arbetsförmedlingen. Du kan även ta emot en asylsökande praktikant genom Migrationsverket.

Hur länge en praktik varar varierar. En gymnasieelev kan ibland ha praktik ett par dagar i veckan under en eller flera terminer. Tar du emot en praktikant via Arbetsförmedlingen varar praktiken i högst sex månader.

Glöm inte skriva avtal

För att ta emot en praktikant krävs att du måste kunna ge praktikanten en handledare och ett intyg när praktiken är klar. Du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden eller ha stora betalningsanmärkningar. Du har även ett arbetsmiljöansvar för praktikanten.

Det är viktigt att skriva ett avtal med aktören som förmedlar praktikplatsen. Detta ska göras innan praktikanten tas emot så att praktikanten är försäkrad under sin tid hos dig. I avtalet bör praktikens längd, arbetstider, arbetsuppgifter och handledare stå nedskrivet.

Skulle praktikanten ha sönder något hos dina kunder gäller generellt din ansvarsförsäkring precis på samma sätt som för dina vanliga anställda. Även självrisken fungerar på samma sätt. Om praktikanten råkar skada en sak som tillhör dig kan det finnas olika försäkringar och avtal som reglerar detta. Var noga med att det står i avtalet vem som är ansvarig för eventuella kostnader och ta hjälp av en jurist om du är osäker.

Som arbetsgivare får du inte betalt för att erbjuda en praktikplats.

Lön till praktikant

Normalt sett utgår det ingen lön för en praktikplats men det finns vissa undantag. Däremot finns det olika typer av ersättningar en praktikant kan få från Försäkringskassan eller försörjningsstöd från kommunen.