Det kan bli dyrare att ha tjänstbil

Det kan bli dyrare att ha tjänstbil

Det kan bli dyrare att ha tjänstebilEkonomistyrningsverket hävdar att beskattningen av tjänstebilar är alltför förmånlig. Man menar att detta leder till ett skattebortfall på 2 miljarder kronor per år. I en rapport pekar man på att bilkostnaderna generellt ökat med cirka 40 – 45 procent sedan 1997, medan förmånsvärdet för bilförmåner bara ökat med cirka 10 – 15 procent. Det innebär i så fall att en förmånsbil är mellan 10 000 och 20 000 kronor billigare per år än motsvarande privata ägande.

Särskilt förmånligt blir det i storstadsområdena eftersom såväl parkering vid arbetsplatsen som trängselskatt räknas in i förmånsvärdet! Den delen av förmånen kan i vissa fall uppgå till mycket stora belopp.

I vårbudgeten attackeras nu förmånerna och i bonus-malus-systemet, som ska införas den 1 juli 2018, finns ett förslag på att fordonsskatten inte ska ingå i den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet, utan utgöra en egen post.

Regeringen vill också att trängselskatten inte ska ingå i förmånen, utan beskattas till marknadsvärdet.

Hela underlaget som nu är på remiss finns att läsa här på regeringen.se.