Vad gäller vid julgåvor?

Vad gäller vid julgåvor?

Julgåvor med ett marknadsvärde på högst 450 kronor inklusive moms från arbetsgivare till personal är avdragsgill då den ses som en skattefri gåva. Gåva vid julÖverstiger värdet 450 kronor är hela beloppet skattepliktigt. Företaget kan då göra avdrag för utgiften inklusive moms som lön, men ingående avdrag medges inte i momsredovisningen.