Maximera din lågbeskattade utdelning

Maximera din lågbeskattade utdelning

Som fåmansföretagare är det viktigt att inför årsskiftet planera löneuttaget för att  maximera möjligheten till lågbeskattad utdelning, det vill säga det belopp som kan delas ut till 20 procents skatt. Löneuttaget år 2015 styr beräkning av gränsbeloppet inkomståret 2016, alltså den deklaration du lämnar 2017.

UtdelningSärskilt viktigt är detta i år då det pågår en utredning om förändrade 3:12 regler. Med stor sannolikhet kan vi förvänta oss mindre gynnsamma skatteregler för fåmansbolag i framtiden. Resultatet av utredningen ska presenteras först i september 2016 men eftersom de nya reglerna skulle kunna ändras redan 1 januari 2017 är det nu sista gången som du med säkerhet vet att de förmånliga reglerna gäller.

Har du frågor kring detta eller vill ha hjälp med att planera ditt löneuttag kalenderåret 2015 så vänd dig till oss på Adact.