Skänka pengar i julklapp

Skänka pengar i julklapp

I stället för julklapp kan arbetsgivaren i begäran av den anställde ge en ideell gåva. I dessa fall ska den anställda beskattas för gåvan på samma sätt som för lön. VälgörenhetArbetsgivaren i sin tur har avdragsrätt för gåvans värde på samma sätt som en lönekostnad.

Är det däremot arbetsgivaren som fattar beslutet att skänka pengar till välgörenhet i stället för att ge julklappar hanteras det annorlunda. De anställda beskattas inte och gåvans värde är inte avdragsgill för bolaget.