Adact växer i Sisjön

Adact växer i Sisjön

För ett par år sedan etablerade Adact ett kontor i Sisjön. Vi på Adact ser Sisjön som ett intressant och expansivt område där vi tror att det finns en stor efterfrågan på våra tjänster. Under hösten har vi fört diskussioner med en annan aktör som sedan många år tillbaka är stationerade i  Sisjön. SisjönVi har nu kommit överens om att slå samman våra kontor i Sisjön och kommer på så vis bilda en större enhet där som kommer drivas under namnet Adact Sisjön AB. Vi har nu ett fullservice kontor i Sisjön där vi kan erbjuda både redovisning, revision samt konsultationstjänster. Kontoret i Sisjön kommer bestå av elva medarbetare, fem revisionsmedarbetare samt sex medarbetare inom redovisning/administration och övrig konsultation. Björn Thunholm, auktoriserad revisor, kommer fungera som kontorschef på vårt Sisjökontor.

 Det nya samarbetet innebär att Adact ökar utbudet av tjänster samt stärker positionen på marknaden. Vi kommer i och med samarbetet, bättre kunna möta våra kunders behov och fortsätta serva små och medelstora företag med bokföring, revision och konsultationer med stort engagemang och en fortsatt hög tillgänglighet.