Förbättra din årsredovisning

Förbättra din årsredovisning

Många tittar i din årsredovisning i stället för att ta hjälp av upplysningsföretag då de ska inleda ett samarbete med dig. Därför kan en bra årsredovisning även leda till fler affärer. Här kommer några enkla tips för att förbättra årsredovisningen:

ÅrsredovisningFakturera innan årsskiftet:

Ofta tittar men på likviditet och soliditet vid kreditbedömning. Detta är en bedömning av företagets möjlighet att betala skulder på kort och lång sikt. Genom att fakturera i tid inför årsskiftet får företaget in pengarna i stället för att de är bundna i kundfordringar eller annat.

God soliditet:

Soliditet är liksom vi nämnt ovan ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Detta är ett nyckeltal på ett företags förmåga att generera vinster. Genom att dela ut vinsterna försämras företagets soliditet.

Anpassa räkenskapsåret efter din verksamhet:

Säljer du mer under vissa perioder? Anpassa då räkenskapsåret så att det avslutas vid den period då du sålt slut mycket på lagret och gärna också fått betalt. Detta ger bättre nyckeltal kring likviditet och underlättar även inventeringen.

Marknadsför dig:

I förvaltningsberättelsen har du möjlighet att beskriva ditt företag och dess verksamhet. Använd denna möjlighet till att marknadsföra dig.

Följ reglerna:

För att företagets ge ett intryck av ordning och reda, följ aktuella regelverk. Notera att det från och med 2014 kom nya regelverk angående upprättande av årsredovisning (K3 för större företag och K2 för mindre).