Vad är periodisering?

Vad är periodisering?

periodiseringGenom att periodisera kostnader får du ett jämnare resultat över året. Detta innebär helt enkelt att man fördelar intäkter och kostnader över en period. Detta gör man med fördel för att exempelvis stora fakturor inte ska göra att resultatet för just den månaden ska bli orättvist. Du kanske till exempel betalar hyran kvartalsvis.

Har du frågor, kontakta oss på Adact så hjälper vi dig.