Låna ut pengar till ditt företag

Låna ut pengar till ditt företag

Låna ut pengarDet är inte tillåtet att låna pengar från sitt aktiebolag. Däremot är det möjligt att låna ut pengar.

Anledningen till att varken aktieägare eller närstående får låna pengar från bolaget är för att skydda aktiebolagets kapital.

Om företaget däremot är i behov av kapital är det tillåtet för aktieägare att låna ut pengar. Att låna ut pengar är visserligen en risk, men du har samtidigt rätt att ta ut en marknadsmässig ränta. Med marknadsmässig menas ungefär att räntan ska motsvara vad låntagaren fått betala till en kreditinstitution för motsvarande lånebelopp med motsvarande säkerhet. En tumregel kan vara statslåneräntan plus en till tre procent. Räntekostnaden är avdragsgill för företaget medan personen som lånar ut beskattas med 30 procent på räntebeloppet.

Tar man ut för hög ränta kan detta ses som lön eller dold utdelning vilket ger andra beskattningskonsekvenser. Nivån bör därför bestämmas innan skriftliga handlingar utformas. I dessa bör lånebelopp, ränta och eventuell amorteringsplan framgå. Att uppgifterna finns är avgörande för att få pengar tillbaka om företaget går i konkurs.