Fördelar med digital hantering av årsredovisningar

Fördelar med digital hantering av årsredovisningar

Digital hantering av årsredovisningRegeringen strävar efter att effektivisera myndigheters och företags informationshantering. Bolagsverkets rapport angående sitt uppdrag att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar är en del i detta. Nyligen presenterades en delrapport. Den slutliga rapporten ska redovisas 31 mars 2018.

Målet för Bolagsverket är att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Digital hantering ska vara förstahandsvalet för företag och myndigheter. På längre sikt ska digital hantering vara obligatoriskt.

I första skedet ska den digitala tjänsten riktas mot de aktiebolag som använder sig av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning i mindre företag (K2). Tjänsten ska ha ett M2M-gränssnitt och formatet för inlämning ska vara XBRL.

Vilka är då fördelarna med digital hantering av årsredovisningar?

För företagen:

  • Spara tid och kostnader för porto.
  • Underlättar så att årsredovisningarna kommer in i tid.
  • Risken för felaktigheter minskar i och med kontroller i tjänsten.

För Bolagsverket:

  • Spara tid på scanning och handläggning.
  • Minska kostnaderna för arkivering.

Indirekta fördelar är att informationen i årsredovisningarna kan återanvändas och tillvaratas.

  • Myndigheter blir mer effektiva. Rättssäkerheten ökar.
  • Andra intressenter kan använda informationen för exempelvis analyser, både på företags-, bransch- eller en mer övergripande nivå.

I bland annat Holland och Danmark används redan XBRL för finansiell information. Erfarenheterna därifrån säger att nyttorna är i stort sett oändliga.

Nu krävs Regeringskansliets ställningstagande gällande vissa punkter. Bolagsverket tänker sig sedan att programvaruleverantörerna tillhandahåller funktionaliteten för digital inlämning via ett överenskommet gränssnitt. Planen är att M2M-lösningen ska testas från 31 decemeber 2017 och vara klart till 31 mars 2018.

Har du frågor. Kontakta oss på Adact.