Tak för intäktsräntan införs

Tak för intäktsräntan införs

intäktsräntaRegeringen har tidigare föreslagit att justera intäktsräntan på skattekontot för att förhindra att kontot används som sparkonto. Ränteinkomster på skattekontot är dessutom skattefria något som gjort detta ännu mera lönsamt.  Nu har riksdagen beslutat att intäktsräntan på skattekontot ska vara noll om basräntan har beräknats till sin lägsta nivå på 1,25 procent.

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2017.