Att tänka på gällande 3:12-reglerna

Att tänka på gällande 3:12-reglerna

3:12-reglernaDe nya 3:12-reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2018, men redan nu kan det vara bra för dig som fåmansföretagare att tänka på vissa saker.

Förenklingsregeln

Över 300 000 fåmansföretagare använder förenklingsregeln (schablonregeln). Två tredjedelar av dessa tar inte ut utdelning. Ägare med fritt kapital i bolaget och sparade gränsbelopp kan dela ut detta under 2016 och 2017 till 20 procent skatt. Efter den 1 januari 2018 blir det sannolikt 25 procent skatt på detta.

Har ägaren inte fritt eget kapital i bolaget motsvarande sitt gränsbelopp bör denne se över möjligheterna att i bokslutet för 2016 eller senare brutna år skapa utdelningsbara medel. Har K10-blankett inte upprättats och lämnats in bör detta göras snarast för att se vilka sparade gränsbelopp som finns.

Huvudregeln

Gränsbelopp som beräknas för 2017 (löner utbetalda under 2016) baseras på lönerna i bolaget på nuvarande nivå för sista gången. I det nya förslaget minskar dessa väsentligt från 2018 (löner utbetalda 2017). Under 2016 är det därför viktigt att ta ut tillräckligt med egen lön för att gränsbeloppet baserat på löneunderlaget får beräknas för 2017.

Har du sparade gränsbelopp och använder huvudregeln är det god idé att ta ut dessa på samma sätt som de som använder förenklingsregeln.

Större utdelningar

Ägare till större bolag som planerar att göra en större utdelning bör vänta till 2018. Skatten på utdelningar och kapitalvinster över takbeloppet på sex mkr föreslås då vara sänkta från 30 till 25 procent. Förändringen ger effekt på utdelningar över cirka 9,5 mkr på grund av höjningen av takbeloppet från 90 till 100 inkomstbasbelopp.

Nyckelpersoner med ägande under fyra procent

Se gärna över de gränsbelopp som nyckelpersoner med ett ägande under fyra procent får tillgodoräkna sig.

Egna löneuttag

Fundera gärna över vilka gränsbelopp du som ägare som använder huvudregeln behöver under kommande år. I det nya förslaget höjs kravet på eget löneuttag samtidigt som gränsbeloppen som erhålls minskar. Detta gör att en klar ägarstrategi blir viktigt. Ägarnas löneuttag påverkas även under 2017, vilket gör att bolaget inför året bör budgetera för eventuella extra löneuttag. Detta gäller främst kompanjoner som är ägare.

 

Interna generationsskiften

Väntar interna generationsskiften för bolagets ägare bör detta planeras och justeras efter de nya förutsättningarna redan nu. Om en trädaperiod kan påbörjas under 2016 kan aktierna vara okvalificerade under 2022.

Trädabolag

Finns planer på att lägga bolaget i träda, alltså lägga det passivt i fem kalenderår och sedan ta ut vinsten till 25 procent, bör du fundera igenom detta och räkna på vad det ger ekonomiskt.