Starta eget?

Starta eget?

Två av tre som funderar på att starta eget förverkligar sina drömmar på mindre än ett år.

Starta egetDet är de små och medelstora företagen som är Sveriges största arbetsgivare. Mer än 99 procent av Sveriges företag har 49 anställda eller färre.

Av de som väljer att starta eget är över hälften mellan 30 och 49 år. Två tredjedelar har varit anställda. Hälften hade ingen anställning då företaget startades. 41 procent arbetade kvar när företaget startade, antingen hel- eller deltid.

2015 startades 64 625 företag i Sverige. Ökningen med 3,6 procent jämfört med året innan gör 2015 till 2000-talets tredje starkaste nyföretagarår.

Vill du har hjälp att starta ett företag? Kontakta oss på Adact.