Att tänka på inför kick-offen

Att tänka på inför kick-offen

Kick-offNu är semestertiderna slut och många företag planerar för kick-off, konferens eller kurs för sina anställda. Här lär vi dig vad som gäller angående avdrag och beskattning.

En kurs eller konferens måste alltid omfatta ett visst antal timmar, detta oavsett om det hålls i Sverige eller utomlands. Tidsspannet som gäller är minst sex timmar per dag och 30 timmar under en vecka. Det måste även finnas ett program och innehållet måste vara till nytta för deltagarna och företaget. Uppnås dessa villkor blir det ingen förmånsbeskattning. Nöjen får vara en del, men för mycket av detta leder till att resan kan bli skattepliktig.

Vid kick-off på annan ort gör Skatteverket vid granskning en bedömning för varje enskilt fall. Inför resan bör man därför fundera över varför du ska välja ett populärt turistresemål,  på en avlägsen plats eller under en helg. Det är viktigt att spara all dokumentation från resan. Spara gärna anteckningar, filma eller ta bilder under föreläsningarna.

Skulle anställda ta med sig anhöriga på konferensresan ska denna person ”värderas till marknadsvärdet”. Den anställda blir sedan beskattad för värdet av förmånen.

Kontakta oss på Adact om du har frågor.